پشتیبان ولایت فقیه باشید تابه مملكت شماآسیبی نرسد.امام خمینی/ماباولایت زنده ایم.تازنده ایم رزمنده ایم

دربهار آزادی جای شهدا خالی . عیدتان مبارک همرزمان شهیدم

دوشنبه 4 فروردین 1399 11:03 ق.ظ

نویسنده : برجمال محمد صلوات الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد
ارسال شده در: عشقستان ، اجتماعی مذهبی و............. ، سبكبالان ،
http://s6.picofile.com/file/8391788042/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B0%DB%B3_%DB%B2%DB%B3_%DB%B1%DB%B0_%DB%B5%DB%B5_%DB%B4%DB%B5.jpg


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 4 فروردین 1399 11:10 ق.ظ

محفل نورانی تلاوت قرآن کریم ینگجه ایهای مقیم مشهدونیشابور .یادبود شهدای ینگجه بیاد سردارشهید نورعلی شوشتری. رمضان 1398

سه شنبه 14 خرداد 1398 09:43 ق.ظ

نویسنده : برجمال محمد صلوات الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد
ارسال شده در: مراسمات ویادبودها ، سردارشهید نورعلی شوشتری ، سبكبالان ،
http://s9.picofile.com/file/8360725376/440330_0cvQLZn4.gif

سی شب  سی جزء تلاوت قرآن  بیاد شهدای ینگجه برگزار شد.

زنده نگه داشتن یادونام شهدا کمترازشهادت نیست . امام خامنه ای

محفل نورانی انس با قرآن کریم هرساله توسط عزیزان هم ولایتی مقیم مشهد در محل موسسه آل یاسین بیاد شهدای عزیز روستای ینگجه  یادبود سردارشهید نورعلی شوشتری     باشکوه ومملو ازمعنویت برگزارمیشود.
این محفل نورانی انس وتلاوت جزء خوانی در هرروز بیاد یکی از شهدای ینگجه  هم زمان توسط هم ولایتی های مقیم نیشابور هیئت جانثاران حسینی  در نیشابورمنزل برادرولی الله سبزی درحال برگزاری است.
التماس دعا داریم اجرتان با سیدالشهدا انشاء الله

http://s8.picofile.com/file/8360725984/AKSGIF_IR_qorangif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_39.gif


http://s8.picofile.com/file/8307352534/photo_2017_09_24_23_05_51.jpgدیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: محفل نورانی تلاوت قرآن کریم ینگجه ایهای مقیم مشهدونیشابور .یادبود شهدای ینگجه بیاد سردارشهید نورعلی شوشتری. رمضان 1398 ، سی شب سی جزء تلاوت قرآن بیاد شهدای ینگجه برگزار شد. ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 14 خرداد 1398 09:53 ق.ظ

پدر شهید عید محمدسبزی مرحوم جانبازمحمدتقی سبزی در ماه مهمانی خدا به فرزند شهیدش پیوست

دوشنبه 13 خرداد 1398 10:14 ب.ظ

نویسنده : برجمال محمد صلوات الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد
ارسال شده در: اخبار و تصاویر روستای ینگجه ، مراسمات ویادبودها ، دانشجوی شهید عیدمحمد سبزی ، سابقون ،
جانباز دفاع مقدس مرحوم حاج محمدتقی سبزی پدر شهید عیدمحمدسبزی درماه مهمانی خدا به فرزندشهیدش پیوست.دانشجوی شهید عید محمدسبزی امشب به استقبال پدرجانبازخود می آید .
روحت شاد حاج محمدتقی سبزی

http://s3.picofile.com/file/8362552300/image_2019_6_3_22_12_9_386_YIi.jpgدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 13 خرداد 1398 10:21 ب.ظ

محفل نورانی تلاوت قرآن کریم ینگجه ایهای مقیم مشهدونیشابور .یادبود شهدای ینگجه بیادسربازشهیدامید فرخنده . رمضان 1398

دوشنبه 13 خرداد 1398 12:06 ق.ظ

نویسنده : برجمال محمد صلوات الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد
ارسال شده در: سبكبالان ، مذ هبی ، سرباز شهیدامید فرخنده ، مراسمات ویادبودها ، اخبار و تصاویر روستای ینگجه ، اجتماعی مذهبی و............. ، رمضان ،
http://s9.picofile.com/file/8360725900/57527451644450869633.gif
زنده نگه داشتن یادونام شهدا کمترازشهادت نیست . امام خامنه ای

محفل نورانی انس با قرآن کریم هرساله توسط عزیزان هم ولایتی مقیم مشهد در محل موسسه آل یاسین بیاد شهدای عزیز روستای ینگجه  یادبود سربازشهیدامید فرخنده     باشکوه ومملو ازمعنویت برگزارمیشود.
این محفل نورانی انس وتلاوت جزء خوانی در هرروز بیاد یکی از شهدای ینگجه  هم زمان توسط هم ولایتی های مقیم نیشابور هیئت جانثاران حسینی  در نیشابورمنزل برادرولی الله سبزی درحال برگزاری است.
التماس دعا داریم اجرتان با سیدالشهدا انشاء الله
http://s4.picofile.com/file/8362443426/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF00000000.JPG
http://s9.picofile.com/file/8360725842/636505332106504047.jpg
http://s5.picofile.com/file/8362443492/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF76889.JPG
http://s4.picofile.com/file/8362443468/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF0009099.JPG

http://s8.picofile.com/file/8360726034/AKSGIF_IR_qorangif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_vahdat.gifhttp://s8.picofile.com/file/8360726034/AKSGIF_IR_qorangif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_vahdat.gifدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 13 خرداد 1398 12:14 ق.ظ

محفل نورانی تلاوت قرآن کریم ینگجه ایهای مقیم مشهدونیشابور .یادبود شهدای ینگجه بیاد سربازشهیدعباسعلی سبزی. رمضان 1398

شنبه 11 خرداد 1398 11:31 ب.ظ

نویسنده : برجمال محمد صلوات الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد
ارسال شده در: رمضان ، اجتماعی مذهبی و............. ، اخبار و تصاویر روستای ینگجه ، مراسمات ویادبودها ، سرباز شهید عباسعلی سبزی(غیاثی) ، مذ هبی ، سبكبالان ،
http://s4.picofile.com/file/8362319442/xv6j_8487397_d7dc2.gif

زنده نگه داشتن یادونام شهدا کمترازشهادت نیست . امام خامنه ای

محفل نورانی انس با قرآن کریم هرساله توسط عزیزان هم ولایتی مقیم مشهد در محل موسسه آل یاسین بیاد شهدای عزیز روستای ینگجه  یادبود سربازشهیدعباسعلی سبزی     باشکوه ومملو ازمعنویت برگزارمیشود.
این محفل نورانی انس وتلاوت جزء خوانی در هرروز بیاد یکی از شهدای ینگجه  هم زمان توسط هم ولایتی های مقیم نیشابور هیئت جانثاران حسینی  در نیشابورمنزل برادرولی الله سبزی درحال برگزاری است.
التماس دعا داریم اجرتان با سیدالشهدا انشاء الله

http://s7.picofile.com/file/8254916292/84175143273386943201.gif
http://s4.picofile.com/file/8362317800/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_00908.JPG
http://s3.picofile.com/file/8362317826/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B300909989.JPG
http://s5.picofile.com/file/8362317834/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B34677857.JPG
http://s4.picofile.com/file/8362317842/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B390946757.JPG
http://s5.picofile.com/file/8362319126/%D8%B9%D9%84%DB%8C%DB%8C%DB%8C%DB%8C%DB%8C%DB%8C%DB%8C%DB%8C%DB%8C%DB%8C%DB%8C%DB%8C%DB%8C%DB%8C%DB%8C%DB%8C%DB%8C.JPGدیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: محفل نورانی تلاوت قرآن کریم ینگجه ایهای مقیم مشهدونیشابور .یادبود شهدای ینگجه بیاد سربازشهیدعباسعلی سبزی. رمضان 1398 ،
آخرین ویرایش: شنبه 11 خرداد 1398 11:50 ب.ظ

محفل نورانی تلاوت قرآن کریم ینگجه ایهای مقیم مشهدونیشابور .یادبود شهدای ینگجه بیاد سربازشهیدسیدمرتضی موسوی. رمضان 1398

جمعه 10 خرداد 1398 11:22 ب.ظ

نویسنده : برجمال محمد صلوات الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد
ارسال شده در: رمضان ، اجتماعی مذهبی و............. ، اخبار و تصاویر روستای ینگجه ، مراسمات ویادبودها ، سرباز شهیدسیدمرتضی موسوی ، مذ هبی ، سبكبالان ،

http://s6.picofile.com/file/8254916884/62280029215128388528.gif
زنده نگه داشتن یادونام شهدا کمترازشهادت نیست . امام خامنه ای

محفل نورانی انس با قرآن کریم هرساله توسط عزیزان هم ولایتی مقیم مشهد در محل موسسه آل یاسین بیاد شهدای عزیز روستای ینگجه  یادبود سربازشهیدسیدمرتضی موسوی     باشکوه ومملو ازمعنویت برگزارمیشود.
این محفل نورانی انس وتلاوت جزء خوانی در هرروز بیاد یکی از شهدای ینگجه  هم زمان توسط هم ولایتی های مقیم نیشابور هیئت جانثاران حسینی  در نیشابورمنزل برادرولی الله سبزی درحال برگزاری است.
التماس دعا داریم اجرتان با سیدالشهدا انشاء الله

http://s6.picofile.com/file/8254916500/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9aksgif_ir_eidghadir_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D9%85_.gif

http://s8.picofile.com/file/8307352334/photo_2017_09_24_23_04_56.jpg
http://s7.picofile.com/file/8254916776/yazahra132.gif

http://s9.picofile.com/file/8360727234/1061607211216991942322241552041931252117177.jpgدیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: محفل نورانی تلاوت قرآن کریم ینگجه ایهای مقیم مشهدونیشابور .یادبود شهدای ینگجه بیاد سربازشهیدسیدمرتضی موسوی. رمضان 1398 ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 12 خرداد 1398 12:51 ق.ظ

محفل نورانی تلاوت قرآن کریم ینگجه ایهای مقیم مشهدونیشابور .یادبود شهدای ینگجه بیادسربازشهیدحسین سبزی. رمضان 1398

جمعه 10 خرداد 1398 12:06 ب.ظ

نویسنده : برجمال محمد صلوات الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد
ارسال شده در: رمضان ، اجتماعی مذهبی و............. ، اخبار و تصاویر روستای ینگجه ، مراسمات ویادبودها ، سرباز شهید حسین سبزی ، مذ هبی ، سبكبالان ،
http://s8.picofile.com/file/8360725450/03937235859136914393.gif
زنده نگه داشتن یادونام شهدا کمترازشهادت نیست . امام خامنه ای

محفل نورانی انس با قرآن کریم هرساله توسط عزیزان هم ولایتی مقیم مشهد در محل موسسه آل یاسین بیاد شهدای عزیز روستای ینگجه  یادبود سربازشهیدحسین سبزی     باشکوه ومملو ازمعنویت برگزارمیشود.
این محفل نورانی انس وتلاوت جزء خوانی در هرروز بیاد یکی از شهدای ینگجه  هم زمان توسط هم ولایتی های مقیم نیشابور هیئت جانثاران حسینی  در نیشابورمنزل برادرولی الله سبزی درحال برگزاری است.
التماس دعا داریم اجرتان با سیدالشهدا انشاء الله
http://s8.picofile.com/file/8362157100/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86000000099.JPG

http://s9.picofile.com/file/8362092276/58367150918977273300.gif

http://s8.picofile.com/file/8362157034/09099088787.JPG
[
]
http://s9.picofile.com/file/8362157076/%D8%AD%D8%B30990990090_0.JPG
http://s8.picofile.com/file/8362157326/080800.JPG
http://s8.picofile.com/file/8362157050/%D8%AD%D8%B3080908978.JPG
http://s9.picofile.com/file/8362157318/87608990.JPGدیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: محفل نورانی تلاوت قرآن کریم ینگجه ایهای مقیم مشهدونیشابور .یادبود شهدای ینگجه بیادسربازشهیدحسین سبزی. رمضان 1398 ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 12 خرداد 1398 12:50 ق.ظ

محفل نورانی تلاوت قرآن کریم ینگجه ایهای مقیم مشهدونیشابور .یادبود شهدای ینگجه بیادبسیجی شهید مجیدنعیمی. رمضان 1398

پنجشنبه 9 خرداد 1398 03:01 ب.ظ

نویسنده : برجمال محمد صلوات الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد
ارسال شده در: رمضان ، اجتماعی مذهبی و............. ، اخبار و تصاویر روستای ینگجه ، مراسمات ویادبودها ، جهادگرشهید مجید نعیمی ، مذ هبی ، سبكبالان ،
http://s9.picofile.com/file/8361542326/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C5.gif
http://s9.picofile.com/file/8362092342/shahadate_emam_ali_postal_38.jpg

زنده نگه داشتن یادونام شهدا کمترازشهادت نیست . امام خامنه ای

محفل نورانی انس با قرآن کریم هرساله توسط عزیزان هم ولایتی مقیم مشهد در محل موسسه آل یاسین بیاد شهدای عزیز روستای ینگجه  یادبود بسیجی جهادگرشهید مجیدنعیمی     باشکوه ومملو ازمعنویت برگزارمیشود.
این محفل نورانی انس وتلاوت جزء خوانی در هرروز بیاد یکی از شهدای ینگجه  هم زمان توسط هم ولایتی های مقیم نیشابور هیئت جانثاران حسینی  در نیشابورمنزل برادرولی الله سبزی درحال برگزاری است.
التماس دعا داریم اجرتان با سیدالشهدا انشاء الله

http://s9.picofile.com/file/8360725800/1261030351_2543615hc9gw56hp2.gif
http://s9.picofile.com/file/8362093326/%D9%86%D8%B9%DB%8C%D9%85908989.JPG

[
]

http://s8.picofile.com/file/8362093234/%D9%86%D8%B9%DB%8C%D9%85%DB%8C00000.JPG

http://s9.picofile.com/file/8360727250/17524118216813151138025193116902083895.jpg
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: محفل نورانی تلاوت قرآن کریم ینگجه ایهای مقیم مشهدونیشابور .یادبود شهدای ینگجه بیادبسیجی شهید مجیدنعیمی. رمضان 1398 ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 9 خرداد 1398 03:44 ب.ظ

محفل نورانی تلاوت قرآن کریم ینگجه ایهای مقیم مشهدونیشابور .یادبود شهدای ینگجه بیاد بسیجی شهید محمدعلی یساقی . رمضان 1398

پنجشنبه 9 خرداد 1398 02:47 ب.ظ

نویسنده : برجمال محمد صلوات الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد
ارسال شده در: رمضان ، اجتماعی مذهبی و............. ، اخبار و تصاویر روستای ینگجه ، مراسمات ویادبودها ، بسیجی شهید محمد علی یساقی ، مذ هبی ، سبكبالان ،
http://s8.picofile.com/file/8362092268/523124_440.gif
http://s9.picofile.com/file/8361542326/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C5.gif


http://s9.picofile.com/file/8362092226/146925_201279411_jpg.gif
زنده نگه داشتن یادونام شهدا کمترازشهادت نیست . امام خامنه ای
محفل نورانی انس با قرآن کریم هرساله توسط عزیزان هم ولایتی مقیم مشهد در محل موسسه آل یاسین بیاد شهدای عزیز روستای ینگجه  درشب قدر وسومین شب شهادت مولا امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام 
یادبود بسیجی شهید محمدعلی یساقی     باشکوه ومملو ازمعنویت برگزارمیشود.
این محفل نورانی انس وتلاوت جزء خوانی در هرروز بیاد یکی از شهدای ینگجه  هم زمان توسط هم ولایتی های مقیم نیشابور هیئت جانثاران حسینی  در نیشابورمنزل برادرولی الله سبزی درحال برگزاری است.
التماس دعا داریم اجرتان با سیدالشهدا انشاء الله


http://s9.picofile.com/file/8362090268/%DB%8C%D8%B3%D8%B3%D9%820_00909.JPG
http://s8.picofile.com/file/8362090242/%DB%8C%D8%B3%D9%82000090.JPG

http://s9.picofile.com/file/8360727342/fazael_e_emam_ali_as_30.jpgدیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: محفل نورانی تلاوت قرآن کریم ینگجه ایهای مقیم مشهدونیشابور .یادبود شهدای ینگجه بیاد بسیجی شهید محمدعلی یساقی . رمضان 1398 ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 9 خرداد 1398 03:28 ب.ظ

محفل نورانی تلاوت قرآن کریم ینگجه ایهای مقیم مشهدونیشابور .یادبود شهدای ینگجه بیاد دانشجوی بسیجی شهید علی صفری . رمضان 1398

سه شنبه 7 خرداد 1398 01:57 ب.ظ

نویسنده : برجمال محمد صلوات الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد
ارسال شده در: رمضان ، اجتماعی مذهبی و............. ، اخبار و تصاویر روستای ینگجه ، مراسمات ویادبودها ، دانشجوی شهید علی صفری ، مذ هبی ، سبكبالان ،
http://s9.picofile.com/file/8361542326/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C5.gif

http://s9.picofile.com/file/8362092334/re2305_3.jpg
زنده نگه داشتن یادونام شهدا کمترازشهادت نیست . امام خامنه ای
محفل نورانی انس با قرآن کریم هرساله توسط عزیزان هم ولایتی مقیم مشهد در محل موسسه آل یاسین بیاد شهدای عزیز روستای ینگجه  درشام غریبان شهادت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام 
یادبود دانشجوی بسیجی شهید علی صفری     باشکوه ومملو ازمعنویت برگزارمیشود.
این محفل نورانی انس وتلاوت جزء خوانی در هرروز بیاد یکی از شهدای ینگجه  هم زمان توسط هم ولایتی های مقیم نیشابور هیئت جانثاران حسینی  در نیشابورمنزل برادرولی الله سبزی درحال برگزاری است.
التماس دعا داریم اجرتان با سیدالشهدا انشاء الله

http://s9.picofile.com/file/8362092376/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B4%D8%A8_%D9%82%D8%AF%D8%B1_2.gif

http://s8.picofile.com/file/8307352234/photo_2017_09_24_23_04_30.jpg
http://s8.picofile.com/file/8361881242/%D9%86%DB%8C%D8%B4093908908.JPG

http://s9.picofile.com/file/8361881250/%D9%86%DB%8C%D8%B409898967786.JPG

http://s9.picofile.com/file/8360727284/2104119123369653176192132229228103075.jpgدیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: محفل نورانی تلاوت قرآن کریم ینگجه ایهای مقیم مشهدونیشابور .یادبود شهدای ینگجه بیاد دانشجوی بسیجی شهید علی صفری . رمضان 1398 ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 9 خرداد 1398 03:17 ب.ظتعداد کل صفحات : 51 1 2 3 4 5 6 7 ...
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات