تبلیغات
یاران عاشق - دومین یادواره 27شهید عزیز دیار ماهروخ کوه سرولایت روستای ینگجه نیشابوردر22مهر95برگزارشد.سرودجمهوری اسلامی وصلوات خاصه آقا امام رضا(ع)
پشتیبان ولایت فقیه باشید تابه مملكت شماآسیبی نرسد.امام خمینی/ماباولایت زنده ایم.تازنده ایم رزمنده ایم