تبلیغات
یاران عاشق - دومین یادواره شهدای ینگجه سرولایت نیشابور .تلاوت قرآن کریم توسط جوان بسیجی اماموردی
پشتیبان ولایت فقیه باشید تابه مملكت شماآسیبی نرسد.امام خمینی/ماباولایت زنده ایم.تازنده ایم رزمنده ایم