تبلیغات
یاران عاشق - یاد روحانی وغواص شهیدقدرت الله غلامی گرامیباد
پشتیبان ولایت فقیه باشید تابه مملكت شماآسیبی نرسد.امام خمینی/ماباولایت زنده ایم.تازنده ایم رزمنده ایم