تبلیغات
یاران عاشق - دربهارآزادی جای شهدا خالی .یادونام شهدای ینگجه وراهشان گرامی .انشاالله رهرو شهدا باقی بمانیم
پشتیبان ولایت فقیه باشید تابه مملكت شماآسیبی نرسد.امام خمینی/ماباولایت زنده ایم.تازنده ایم رزمنده ایم