تبلیغات
یاران عاشق - ولادت حضرت علی علیه السلام وروزپدر برتمام شیعیان عالم ومسلمانان مبارکباد
پشتیبان ولایت فقیه باشید تابه مملكت شماآسیبی نرسد.امام خمینی/ماباولایت زنده ایم.تازنده ایم رزمنده ایم