تبلیغات
یاران عاشق - تاسوعا وعاشورا راه ابا عبدالله الحسین(ع) همان راه شهداست
پشتیبان ولایت فقیه باشید تابه مملكت شماآسیبی نرسد.امام خمینی/ماباولایت زنده ایم.تازنده ایم رزمنده ایم