تبلیغات
یاران عاشق - تقارون ایام محرم وهفته دفاع مقدس بر بچه هیئتی های ویاران دفاع مقدس دیارشهیدپرور وولایتمدارینگجه گرامیباد
پشتیبان ولایت فقیه باشید تابه مملكت شماآسیبی نرسد.امام خمینی/ماباولایت زنده ایم.تازنده ایم رزمنده ایم